شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آیا از امکانات سایت رضایت دارید؟

بله
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > معاونت آموزشی > شوراي آموزشي 

وظايف شورای آموزشی :
• برنامه ريزی جهت ايجاد زمينه های اجرايی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد
• تدوين سياست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه
• بررسی و تدوين طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای آموزشی
• بررسی و تدوين طرح های ارزشيابی فعاليت های آموزشی دانشکده و پيشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه
• هماهنگی ميان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک
• اتخاذ تصميمات اجرايی برای هماهنگی و تطابق برنامه های آموزشی دانشکده
• بررسی و تعيين نياز دانشکده به عضو هيات علمی جديد و پيشنهاد آن به دانشگاه
• پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشی
• بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئيس دانشکده به شورا ارجاع می دهد .
• بررسی تقاضاهای نقل و انتقال دانشجويان و پيشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه

اعضای شورای آموزشی دانشکده
• رئيس دانشکده
• معاون آموزشی دانشکده
• مسئول آموزش بالينی
• رئيس اداره آموزش
• نماينده EDO در دانشکده
• مديران و يا سرپرستان گروه های آموزشی دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 748
 بازدید امروز : 283
 کل بازدید : 320045
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/2344