شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آیا از امکانات سایت رضایت دارید؟

بله
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > معاونت آموزشی > مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 

شرح وظایف دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
اين دفتر به منظور دستيابی به اهداف ياد شده با همکاری اعضای هيئت علمی دانشکده نقش¬های زير را ايفا می نمايد :
- ارتقای دانش، نگرش و مهارت¬های اساتيد در زمينه ی تدريس، ارزشيابی و پژوهش
- سنجش و ارزشيابی عملکرد اساتيد دانشکده درچهارچوب وظايف و اختيارات قانونی
- تحليل آزمون¬های چند گزينه¬ای، تهيه گزارش و ارائه باز خورد به اساتيد
- مشارکت (اجرا و يا کمک کارشناسی ) در ارزشيابی برنامه¬ها و دوره¬های آموزشی و همايش¬های آموزشی و پژوهشی
- مديريت فرآيندها و برنامه¬های ارزشيابی استاندارد سازی و اعتباربخشی در گروه¬های آموزشی دانشکده و ارائه خدمات مشاوره¬ای مربوطه
- ارائه خدمات مشاوره و آموزشی به اساتيد و ساير متقاضيان و ترغيب مشارکت آن¬ها در زمينه اجرای پروژه¬های پژوهشی در آموزش علوم پزشکی
- بهبود شاخص¬های عملکرد و پيشرفت تحصيلی دانشجويان، همچنين ارتقای دانش و مهارت¬های چند گانه در دانشجويان بخصوص دانشجويان ممتاز (استعدادهای درخشان)
- طراحی، اجرا و ارزشيابی دوره¬های آموزش مهارت¬های بالينی برای دانشجويان رشته¬های مختلف دانشکده .
اين دفتردر صدد مي¬باشد که کميته¬های ارزشيابی آموزشی ،آموزش مهارت¬های بالينی، استعدادهای درخشان، آموزش اساتيد، برنامه¬ريزی درسی، و پژوهش در آموزش را در دانشکده راه¬اندازی نمايد .

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 717
 بازدید امروز : 173
 کل بازدید : 319935
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/5000